כנסים ארכיאולוגיים

אתר ארכיאולוגי
מדי שנה , לאחר סיום עונות החפירה באתרים השונים, נערך כנס ארכיאולוגי בקצרין "כנס קצרין לארכיאולוגיה".
במהל הכנס, המתקיים במכללת אוהלו בשיתוף מועצת קצרין, מ.א.גולן, המכון לחקר הגולן, אונ' חיפה ורשות העתיקות. המחקרים השונים בגולן מוצגים ע"י חוקרי הגולן ואל הכנס מגיעים מדי שנה מעל 250 איש . תקצירי ההרצאות מחולקים לכל באי הכנס.