חלוקת תלושי מזון כחלק ממיזם ביטחון תזונתי

חלוקת תלושי מזון כחלק ממיזם ביטחון תזונתי

28/02/2021
הפרוייקט בתהליך בימים אלו!

 

משרד הפנים מבצע מיזם של חלוקת תלושי מזון למשפחות זכאיות.

במסגרת המיזם, יחולקו בשלוש פעימות כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות.

הכרטיסים יאפשרו לרכוש מזון ומוצרי בסיס חיוניים בנקודות מכירה ברחבי הארץ, כולל במכולות שכונתיות ועסקים קטנים שמוכרים מזון.

לא ניתן לרכוש בכרטיסים מוצרי טבק, חשמל ואלכוהול.שווי הכרטיס בכל אחת מהפעימות

 

 • 300 ש"ח לזכאי/ת.
 • 300 ש"ח נוספים לבן/בת הזוג שמתגורר/ת עם הזכאי/ת.
 • 225 ש"ח לכל אדם נוסף שמתגורר עם הזכאי/ת
  (זכאות זו רלוונטית רק למי שמקבלים מהרשות המקומית הנחה בארנונה בשיעור של מעל 70% בגין הכנסה נמוכה, או למי שעונים על תנאי הזכאות בהתאם למבחן הכנסות והגישו בקשה לקבלת כרטיסי המזון).
 • בכל מקרה, שווי הכרטיסים לזכאים ולמי שמתגוררים עמם לא יעלה על 2,400 ש"ח בכל פעימה.
 • הסכומים עשויים להשתנות בהתאם למגבלות התקציב.
מי זכאי?

 

 • המקבלים מהרשות המקומית הנחה בארנונה בשיעור של 70% ומעלה כאשר ההנחה ניתנת להם לפי סעיף "מבחן הכנסה" לנפש.
 • אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה ומקבלים הנחה בארנונה בשיעור של 100%.

העומדים בתנאים אלו (סעיפים 1 או 2) יקבלו את תלושי המזון ללא צורך בהגשת בקשה!

 • מי שאינם רשומים במחלקות הגבייה של הרשויות המקומיות כזכאים להנחה בארנונה, והם בעלי הכנסות נמוכות הזכאות תיקבע על-פי הכנסתם החודשית הממוצעת ובהתאם למספר האנשים המתגוררים בנכס, כמפורט בטבלה:


* חישוב ממוצע ההכנסה החודשית
לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
- חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר בשנת 2019 או בשנת 2020.
- חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים של שנת 2019 או שנת 2020.
לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר בשנת 2019 או בשנת 2020, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.
* בסכום ההכנסה נכללים ההכנסות ברוטו של הזכאים להטבה ומי שמתגוררים עמם, כולל ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא.
* לינקים לפרטים נוספים אודות חישוב הזכאות:

שאלות ותשובות לרשויות המקומיות בנושא מיזם לביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות

אמות מידה לחלוקה תווי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד משק המדינה

אמות מידה לחלוקה תווי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד משק המדינה(תיקון)

אתר האינטרנט הארצי

 

 

הגשת בקשה לזכאות לקבלת תלושי מזון


מיועד רק עבור מי שאינו רשום כזכאי להנחה המתאימה בארנונה (לפי סעיפים 1 או 2 לעיל) או מי שהשתנו פרטיו. הזכאות תבחן על פי מבחן הכנסה כמפורט למטה

 • מי שאינם רשומים במחלקת הגבייה של הרשות המקומית כזכאים להנחה בארנונה והם בעלי הכנסה נמוכה המזכה בהנחה בשיעור של 70% ומעלה (ראו טבלת הכנסות לנפש), צריכים להגיש לרשות המקומית שהם רשומים בה במרשם האוכלוסין בקשה לקבלת כרטיסי המזון.
 • להגשת הבקשה יש למלא טופס בקשה ולשלוח אותו לכתובת מייל rechesh@megolan.org.il בצירוף כל האישורים הנדרשים. כמו כן יש לצרף צילום ספח תעודת זהות, תלושי משכורת, וכל תיעוד על הכנסות לרבות קצבאות, מזונות וכד'. מי שלא עובד יש לצרף אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי וכן אישור תשלומים מביטוח לאומי.
 • הבקשה תיבחן על-ידי הרשות המקומית ומשרד הפנים.
 • יש להגיש את הבקשה פעם אחת בלבד והיא תהיה תקפה לכל הפעימות.
 • המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-22.04.2021. זכאים שלא קיבלו את הכרטיסים במסגרת הפעימות, יקבלו אותם בתקופה שבין ה-20.05.2021 ל-10.06.2021. 
 • הגשת בקשה משמעה הסכמה להעברת המידע אודות זכאות, ככל שתמצא, למשרד הפנים באמצעות פורטל רשת שופרסל.

 

לפרטים:

ליצירת קשר בנושא זכאות ושליחת בקשה:  04-6969759 04-6969755

 

לבירור בנושא מועד קבלת התלוש וכל שאלה טכנית לגבי קבלת התווים:

מוקד תמיכה לזכאים 073-2088553 בימים א-ה בין השעות 09:00-18:00 וביום ו' בשעה 09:00-13:00


 

דוא"ל: rechesh@megolan.org.il

 

 

בברכה,

רפי קלמנוביץ,

גזבר המועצה