בדיקות קרינה בבני יהודה - אין פליטת קרינה באף נקודה ביישוב!

בדיקות קרינה בבני יהודה - אין פליטת קרינה באף נקודה ביישוב!

19/11/2020
 

 

החלפת תאורה ביישובי הגולן שבוצע לאחרונה, היא חלק מפרויקט התייעלות אנרגטית שאושר לפני כשלוש שנים. את הפרויקט הוביל המשרד לאיכות הסביבה. לאחרונה פנו אל המועצה תושבים, שהביעו חשש מפני קרינה, שעשויה להיפלט ממנורות הלד החדשות. מתוך ראיית שלום ובריאות הציבור, החליט מנכ"ל המועצה לשכור חברה העוסקת בתחום מדידת הקרינה ולבצע מדידה מקיפה ביישוב בני יהודה.  החברה שלחה אל היישוב מודד מטעמה, המוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה, מר שמוליק דוארי. המודד בדק נקודות שונות ברחבי היישוב. מטרת הסרטון המצורף הוא תיעוד תהליך הבדיקה. המדידה העלתה כי אין פליטת קרינה באף נקודה ביישוב ללא קשר לגובה התאורה, מיקומה או קרבתה לבתים. רק בריאות לכולנו!