בגולן בוחרים בחיים - סדנת הכשרת "שומרי סף"

בגולן בוחרים בחיים - סדנת הכשרת "שומרי סף"

20/01/2021
 

 

התוכנית הלאומית למניעת אובדנות שמה לה למטרה להביא לירידה בשיעורי
האובדנות בישראל. אחת האסטרטגיות היעילות לכך היא איתור בני אדם בסיכון אובדני באמצעות "שומרי סף" שיוכשרו לתפקידם.‹ חיבור רגשי, העלאת מודעות והפרכת מיתוסים,

‹ הכרת נושא האובדנות: נתונים, אוכלוסיות סיכון, גורמי הסיכון וטריגרים לאובדנות.

‹ הקניית ידע לזיהוי סימנים מחשידים לאובדנות.

‹ סימולציות ותרגילים להטמעת הידע ותחושת מסוגלות.מנחה: הגב' אתי גלמידי MSW עו"ס, מטפלת זוגית, משפחתית ומדריכה מוסמכת.יש צורך בהרשמה מראש בקישור


קישור להרצאה