תוכנית האשכולות של המרכז הקהילתי גולן

תוכנית האשכולות של המרכז הקהילתי גולן

06/11/2020
 

 

תוכנית האשכולות של המרכז הקהילתי גולן להעשרת מרכזי למדינה בתוך היישובים
לכם, נותר רק לבחור, ולתאם איתנו את הפעילות הרצויה.

לפרטים נוספים