הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה אזורית גולן

הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה אזורית גולן

10/11/2020
 
ישיבת הועדה נקבעה לתאריך 19/11/2020 ג' בכסלו תשפ"א (הישיבה תתקיים בזום)

 

למתן הערות יש לשלוח עד לתאריך 15/11/2020 יש לשלוח ליעל מזרחי YaelM@megolan.org.il

להורדת זימון וסדר יום לחץ כאן