מפנים מוקשים!

ראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה: "הפיכתם של שדות מוקשים לשטחי עיבוד חקלאי ופיתוח תיירות והתיישבות היא אמירה אסטרטגית"

פינוי מוקש
לאחר הכנות ועבודה משותפת עם הרשות לפינוי מוקשים, החלה הרשות לפנות מוקשים לטובת פיתוח יישובים, תיירות ואזורים משקיים. בשלב הראשון, נכנסה לעבודה חברה העובדת בבית המכס העליון ובקלע אלון וכבר ניתן לראות את מפני המוקשים ואת הכלים הכבדים מפנים בשטח את המוקשים.
במסגרת הפרויקט, שיימשך שלוש שנים, ימופו ויפונו מעל 3000 דונם באזור בית המכס, אפיק, מג'דל שאמס, קלע אלון, שעל, סביב סוסיתא, חוף צאלון ובאזור כפר חרוב. שתי חברות לפינוי מוקשים יפעלו בגולן. אחת מהן, כאמור, כבר החלה לפנות ומלבד באזור צומת בית המכס העליון משלושת הכיוונים, היא פועלת גם באזור קלע אלון לטובת הרחבת היישוב ובאזור תל משנוק, בדרך לחד נס - בסך הכול 800 דונם.
לפני הפינוי, ערכה הרשות לפינוי מוקשים סקר שבדק את סוג המוקשים ועל פיו נקבעת פעולת הפינוי. באזור קלע אלון, נמצאו מוקשים מתכתיים, אשר מאפשרים גילוי באמצעות גלאי מתכות. באזור בית המכס, קיימים מוקשים אל-מתכתיים, קשים לאיתור, אשר מחייבם הפעלת כלים כבדים.
ראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה: "כניסתה של הרשות לפינוי מוקשים לעבודה, בהיקף גדול ומשמעותי, לפינוי מוקשים בקרבת היישובים ובכניסות לגולן מהווה מתנה לשנת היובל לחידוש ההתיישבות בגולן ולהעמקת השורשים שלנו בגולן.
"הפיכתם של שדות מוקשים לשטחי עיבוד חקלאי ופיתוח תיירות והתיישבות, לצד העניין ההתיישבותי והכלכלי והסרת הגדרות והשלטים הצהובים לאורך כביש הגולן היא אמירה אסטרטגית.
"אנו פועלים לגיוס תקציבים נוספים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, להמשך הפעולה וגם לפינוי שדות מוקשים בצדו המזרחי של הגולן, אלו שהונחו על ידי צה"ל לאחר מלחמת יום הכיפורים. שטחים אלו יוכשרו לעיבוד חקלאי ולפיתוח אנרגיה מתחדשת".