צילומי לווין לצרכי חקלאות

אגודת "מי גולן" החל בפרויקט "חישה מרחוק" של שטחי חקלאות, בהשקעה של כ- 100,000 ש"ח בשנה. כל 5 ימים - 75 אלף דונם חקלאי בגולן מצולמים בלוויין ומנוטרים לטובת החקלאים

24 שעות ביממה סובבים לוויינים את כדור הארץ ומצלמים את פני השטח. הטכנולוגיה קיימת, כל מקום בכדור הארץ מצולם, השימושים הפוטנציאליים הם רבים, אבל המחיר לאדם פרטי הוא יקר. אגודת "מי גולן" בחנה את הנושא והבינה שחקלאי הגולן והאגודה עצמה יכולים להרוויח משימוש בצילומי לוויין של חלקות חקלאיות. "מי גולן, חברה לחברת TEMA"" והשיקה את פרויקט "חישה מרחוק". מעל 75 אלף דונם בגולן מנוטרים באמצעות צילומי לוויין, שמתבצעים אחת לחמישה ימים, בהשקעה של כ-100,000 ש"ח בשנה. עלות הניטור תיכלל בעלות מחיר המים, אותה משלמים החקלאים על בסיס קבוע, כך שהם לא יישאו בעלות.
מנכ"ל "מי גולן", איתן שדה: "ניתן לרכוש מהלוויינים תמונות שמודדות את החזר השטח, הביומסה של השטח. באמצעות התמונות הלווייניות, אפשר לראות את רמת הצימוח של השטח, להשוות את השטח לעצמו בהפרש של ימים, חודשים ועונות ולהשוות בין שטחים אחרים של אותו גידול.
"מצב הצימוח הוא גם פונקציה של השקיה. הטריגר של 'מי גולן' לפרויקט הזה היה שניתן לאסוף אינפורמציה על מצב הצימוח, לייעל דרך זה את ההשקיה ולתת לחקלאי כלים לאיתור בעיות בהתנהלות בהשקיה ובתחומים נוספים.
"'מי גולן' היא המערכת היחידה שמשרתת את כל החקלאים בגולן ויש גם התחשבנות כספית על כל שטח מושקה. הרעיון היה להוזיל עלויות ולייעל השקיה. לחקלאי בודד, שירות כזה של חישה מרחוק הוא יקר, אנחנו מנגישים את המידע וכעת, חובת ההוכחה היא על החקלאים. החקלאי יכול לאתר את החלקה שלו וחלקות דומות וגם לקבל את ההיסטוריה של החלקות. יש שירות און-ליין של תמיכה ואנחנו עשינו ונעשה ימי עיון, כדי להסביר לחקלאים כיצד להשתמש במערכת.
 
חישה מרחוק
"העובדה שחקלאי יכול להבין שיש שוני בצימוח, היא חשובה. אחר כך, אפשר לבדוק ולנתח ולחקור, להתייעץ עם אנשי קרקע ומים, לשפר ולהתייעל. למגדלי הגד"ש, לדוגמה, יש ערך גדול בצילומים מסוג זה ואנחנו כבר יודעים שחקלאים משתמשים בזה.
"יחד עם הוועדה החקלאית גולן ויחידת ה-gis במועצה, בוצע מיפוי של כל השטחים בגולן ברמה של דונמים, גידולים ובעלי הקרקע. כך מקבלים תמונה מלאה של החקלאות הקיימת. הוועדה החקלאית גולן, בשיתוף עם המרכז לחקלאות עתירת ידע, בחברה הכלכלית גולן, פועלים לאתר טכנולוגיות חדשות לשירות החקלאות, במטרה לקדם את החדשנות ולהיפתח לשווקים חדשים.

מדובר בפיילוט. נלמד ונבחן אותו לאורך השנה ובמידה שאכן הדבר יועיל לחקלאים, גם נמשיך עם הפרויקט"
בתמונה ניתן לראות חלקה חקלאית בהפרש של כחודש: הצבע הירוק מעיד על צימוח טוב והצבע האדום מעיד על אזורים עם מחסור בהשקיה. כך חקלאי יכול לראות כל שבוע את מצב הצימוח של השטח שלו ולייעל את ההשקיה בהתאם.