תוכנית - אב לחינוך

צרות טובות: הגידול הדמוגרפי המואץ בשנים האחרונות ביישובי הגולן מצריך היערכות חדשה במוסדות החינוך. המועצה האזורית החלה לגבש תכנית-אב לחינוך, בליווי חברת "משאבי ידע"
הצמיחה הדמוגרפית המשמעותית, כתוצאה מהקליטה לנחלות ולהרחבות קהילתיות, יצרה גידול מבורך בכמות הילדים מהגיל הרך ועד התיכון, אשר לומדים במוסדות החינוך בגולן. לאור זאת, פתחה בשנים האחרונות המועצה מוסדות חינוך - פעוטונים, גני ילדים ובתי ספר, אשר חלקם ממלכתיים וחלקם בעלי אופי ייחודי.
גם בימים אלה, נמשכת פעילות נמרצת להקמת מבנים חדשים למוסדות החינוך ובתקופה הקרובה, המועצה תקים שני קמפוסים חדשים. קמפוס אחד לבית הספר הדמוקרטי, שייבנה באפיק והשני הוא קמפוס לבנות, לבית הספר "הצבי", בקשת. מבנה קבע חדש יוקם גם הוא בשנת 2017-8 לאולפנת קצרין-הגולן לבנות. בית הספר "שורשים" יורחב באישור חריג של משרד החינוך ומיקום הקבע של בית הספר "מעיינות" גם הוא עומד על הפרק. וזו רק ההתחלה. התחזיות הדמוגרפיות צופות גידול משמעותי במספר הילדים בגולן בשנים הקרובות, בהתאם לתכניות הקליטה. לכן, לפני מספר חודשים, החלה המועצה לגבש תכנית-אב לחינוך וחברה בגולן, על מנת ליצור תמונת מצב עתידית, בנוגע להקמה של מוסדות חינוך נוספים, אופיים ומיקומם. תכנית-האב יוצרת גם את השפה הפדגוגית הגולנית. התכנית בוחנת את החינוך בגיל הרך, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ועד השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. מהמסקנות תגובש תכנית ליישום ההמלצות.
את תכנית-האב מלווה חברת "משאבי ידע" - מכון לפיתוח וייעוץ ארגוני משנת 2002: ד"ר איציק כהן הוא מנכ"ל החברה, מומחה בייעוץ ארגוני ובניית תכניות אסטרטגיות ובעבר, סמנכ"ל בכיר ומנהל המִנהל הפדגוגי במשרד החינוך. עוד במשרד - אבי בורגר, יועץ ארגוני, צביקה מינץ, מתכנן ערים ודובל'ה גבע, יועץ בתחום החברתי קהילתי. ביחד עם אגף החינוך והמרכז הקהילתי, החלה עבודת איסוף הנתונים והתחזיות, מפגשים עם קבוצות הורים, הנהלות יישובים וקהילות שונות.

למידת חקר ברוח הגולן ובחינוך רציף
שלבי העבודה של התכנית: אבחון ומיפוי מצב קיים, הערכה ארגונית וחיזוי דמוגרפי, למידת השטח, היערכות מערכת החינוך בכל הגילאים - מהגיל הרך ועד סיום י"ב, ליווי המובילים בארגון, שיתוף הציבור, בנייה וניתוח של חלופות והמלצות ליישום תכניות עבודה.
התכנית תתייחס מקצועית גם לנושא מיפוי אזורי הרישום להסעות באזור פריפריאלי ומבוזר, לפירוט הליכי התכנון של הקמת מוסדות חינוך, כחלק מיישום התכנית האסטרטגית ולסוגיית החינוך הרציף -שילוב, ראייה מערכתית ואיגום משאבים בין החינוך הפורמלי והחינוך החברתי-קהילתי.
התכנית לא תעסוק רק בתכנון הבינוי, אלא גם תבחן באופן יסודי את השינויים הפדגוגיים שהתרחשו בגולן.
סגן ראש המועצה ומוביל תחום החינוך, פרופ' ירון דגן: "בשנים האחרונות, אנחנו נמצאים בתנופה מאוד גדולה של שינוי הפדגוגיה בבתי הספר בגולן, עם תפיסות חדשות, המאפשרות ומעודדות למידה שאינה פרונטלית בעיקרה. לא מדובר בשינוי פדגוגי בבית ספר זה או אחר, אלא בשינוי אזורי ולצורך כך, אנחנו צריכים תכנית-אב, שתכנס את כל המגמות האלה, תבחן את הכיוונים ותמליץ המלצות. זה מתחבר לצמיחה הדמוגרפית ונכון להיערך לזה בצורה של מתווה שעונה על החזון שלנו ושניתן יהיה לתכנן מהלכים של תוכן, כוח אדם ושל בינוי.
"העקרונות של החזון שלנו הם קודם כול, פדגוגיה שמכשירה את הבוגר שלנו לעולם של המחר, שהוא עולם שבו הידע נמצא בקצות האצבעות - במכשירי הסמארטפון ומה שצריך להכשיר אותם זה לדעת לשאול שאלות, למידת חקר, למצוא פתרונות, חינוך ליזמות.
"מצד שני, עלינו להמשיך ולחנך את הילדים והנוער על ברכי הערכים והמידות הראויות וברוח הגולן. יש עוד רגל חשובה והיא החינוך הרציף, במסגרתו רואים את הילד בראייה רציפה במוסדות החינוך הפורמליים בבוקר וגם בחינוך החברתי-קהילתי. אנחנו שואפים לבטל את ההפרדה הקיימת בין חינוך פורמלי ולא פורמלי, בהיבטים בהם הדמויות הסמכותיות מכירות את הילד על רצף כל היום ולא רק בשעות בהן הוא בחזקתן. דוגמה לכך היא שבפורום חינוך של מנהלים ומורים, נמצאים הנציגים של מחלקת הנוער והילדים, שממשיכים אחר הצהריים להוביל את החינוך.
"לכן התכנית נכנסת עמוק למרכז הקהילתי, המתנ"ס, בודקת את הנושא של מחלקת הילדים והנוער, את הספורט, החוגים והתרבות. חשוב לציין שאנחנו לא באים עם סימני קריאה, אלא עם סימני שאלה, מלווים בארגון חיצוני רציני, עם הרבה ניסיון וצוות רב-מקצועי של אנשי חינוך ותכנון ערים וביחד, נגבש את התפיסות שלנו. אנחנו משתפים צוותים חינוכיים, הורים ומנהלי קהילות. זה תהליך חשוב ששיתוף הציבור הוא חלק משמעותי ממנו".

 
מפת התכנית
תפיסות חדשניות עם תעוזה פדגוגית
מנהל אגף החינוך, גדי להב: "מערכות החינוך בארץ ובעולם הולכות ומשתנות בקצב מואץ. הן אינן שוקטות על השמרים, כל אחת בדרכה. אופי השינויים וקצב השינוי נקבעים על ידי מובילי החינוך - ברמה המדינית, הרשותית והבית-ספרית. הנתיבים הפדגוגיים הנם בריאה, מלאת עניין וסקרנות, מרגשת ומאושרת ככל שניתן. כל בית ספר בוחר את נתיבו, בהתאם לרוחו ותפיסת עולמו.
"המועצה רואה ב'גינה' הגולנית יצירה חינוכית מבטיחה ותקוותה ליצור ערוגות בה אלף פרחים יפרחו. אנו מעודדים את בתי הספר להמשיך וליצור אווירה ידידותית לבאים בשעריהם, 'לראות את הילדים' בכל הממדים האפשריים - הרגשי, הרוחני, הלימודי והחברתי.
"המרחב הגולני, על נכסיו ומשאביו, מהווה בית ספר אחד גדול, כר צמיחה להתפתחות ולהתבגרות. תלמידי הגולן וצוותי בתי הספר שותפים למסע התחנכות ולמידה, במהלכו הם בונים ידע חדש ושותפים לפרויקטים מרתקים של עשייה וחקר בדרכים שונות, מותאמות לשונוּת ולהטרוגניות של הלומדים והמלמדים.
"צוות מובילי החינוך בגולן, הן בתחום החינוך הפורמלי והן בתחום החינוך החברתי-קהילתי, מקדם תפיסות חדשניות ומלאות תעוזה פדגוגית. תפקידם של הגורמים השונים, הכוללים את משרד החינוך, המועצה, מרכז פסג"ה, מכון שמיר ומכללת 'אוהלו', הוא לתמוך בתהליכים אלה, לעודדם ולהעריכם הערכה מעצבת. "תכנית-האב תתבונן בראייה רחבה על המערכת כולה, מדרום הגולן, עבור במעלות הגול ובמרכז הגולן ועד צפון הגולן. התכנית תבחן את צרכיה של המערכת ותציע כיווני התפתחות עתידיים אפשריים. התכנית תעסוק בכל הגילאים ובכל המגזרים ומוביליה יקפידו להקים קבוצות משימה ולהיפגש עם קהלים מגוונים, עם קבוצות מיקוד, עם מנהלי בתי הספר, מנהלי קהילות ומובילי חינוך, הורים וקהילות. "תכנית-האב מייצרת עבורנו הזדמנות נפלאה להעלות שאלות ודילמות, לשתף פעולה בין אגפים במועצה, בין כל גורמי החינוך בגולן, לעסוק בסוגיות חינוכיות רחבות ומאתגרות, לחשוב יחד מה נכון שיהיה ויקרה בסביבתנו החינוכית, מהם הערכים המובילים אותנו וכיצד ניתן וראוי לקדמם".

בית ספר חדש ליישובי מעלות הגולן
בשלב הראשון, מתמקדת התכנית בנושאים אשר דורשים מענים מהירים, נוכח הצמיחה הדמוגרפית ולאור צרכים שהוצפו על ידי הקהילות בנוגע לחינוך הממלכתי-היסודי, כאשר שלושה מבתי הספר היסודיים נמצאים באכלוס-יתר מבחינת המועצה, צמחו וגדלו ועומדים על 600 תלמידים כל אחד. התפיסה החינוכית של המועצה שמה דגש על בתי ספר אזוריים קטנים יחסית, כ-500 תלמידים בכל אחד. הפתרון - בית ספר חדש ליישובי מעלות הגולן.
ראש המועצה, אלי מלכה: "לאחר בחינת התחזיות הדמוגרפיות, ובהתחשב בכמות התלמידים בתמונת המצב הקיימת היום, עולה צורך מובהק בהקמת בית ספר ממלכתי חדש לקהילות של מעלות הגולן - רמות, מעלה גמלא, כנף וחד נס. ההחלטה עברה גם במליאת המועצה ובתחילת שנת הלימודים הקרובה, ב- 1 בספטמבר, ייפתח בית הספר עם תלמידי כיתות א', כבית ספר צומח, כפי שעשינו בבתי ספר נוספים שהקמנו בשנים האחרונות.
"בתקופה הקרובה, נקיים דיון על מיקום זמני לבית הספר, בו ניתן יהיה להתחיל את שנת הלימודים הקרובה ובמקביל, כבר מתקיים תהליך לגבי מיקום הקבע שלו, בשיתוף עם הקהילות ואגפי החינוך וההנדסה. לאחר שיוחלט על מיקום הקבע, נתחיל בתכנון של בית הספר ומתחם קהילתי, כמו שקיים ב'אביטל' וב'מצפה גולן'. לבית הספר יינתן גוון משלו בשיתוף עם התפיסות החינוכיות של הקהילה.
"חשוב לציין שתלמידי מעלות הגולן, שכבר לומדים בבתי ספר אחרים בגולן, ימשיכו ללמוד בהם, עד סיום כיתה ח' והמועצה תמשיך להסיע אותם לבתי הספר, על מנת לאפשר להם את רצף הלימוד במקום בו התחילו ללמוד.
"בנוסף, מהתחזיות הדמוגרפיות עולה כי בשנים הקרובות יעלה צורך בבית ספר נוסף בצפון הגולן. נושא זה ייבחן בשבועות הקרובים מול הקהילות והגורמים הרלוונטיים. לאחר גיבוש כל ההמלצות לחינוך היסודי-ממלכתי, תחל העבודה ולימוד המצב הקיים בחינוך הממלכתי-דתי והדתי וגיבוש המלצות עתידיות".