עדכוני חינוך

עדכוני חינוך

בתחילת השבוע הציג משרד החינוך מתווה חדש להפעלת מערכת החינוך בשנת הלימודים הקרובה. המתווה בעיקרו משפיע על תלמידי בתי הספר. הלמידה בגנים נשארה כשהייתה.
שלושת הנקודות העיקריות במתווה הן:
·         כל תלמיד/ה ילמד/תלמד לפחות 25 שעות שבועיות
·         ביה"ס יקבל תקציב לתוספת כוח אדם על מנת לפצל כיתות לימוד
·         משרד החינוך מתכוון להשקיע כספים בהצטיידות ותקשוב בתי הספר
 
כחלק מהתארגנות לקראת שנת הלימודים, נבחנו לאורך התקופה האחרונה, מספר תרחישים. המתווה הנוכחי עונה על אחד מהם ואנו רואים בו הזדמנות לייצור מהלך גולני חינוכי, לו יהיו שותפים בתי הספר וצוותי החינוך בהם, היישובים, מנהלי מערכות החינוך ביישובים והמרכז הקהילתי. 
הצוותים בשטח עובדים כעת (בתי הספר והיישובים) על תוכנית שתיתן מענה מקסימלי ככל הניתן לתלמידים בגילאים השונים ולצרכים השונים-הן ברמת היישוב והן ברמה האזורית. תוכנית מפורטת יותר נציג בקרוב. ברור לנו שאי הוודאות מרובה בשל פתיחת שנת הלימודים, הקרבה ובאה. אנו עושים ככל יכולתנו לבסס מדיניות המאפשרת פעילות חינוכית מלאה, ככל הניתן, בתנאי הקורונה. במועצה הוקם מטה המתכלל את הנושא ומכיל בתוכו שותפים שונים, שלראשונה יבנו יחד מדיניות חינוכית לשנה הקרובה וממנה יוכלו בתי הספר לתכנן פעילות תוך מתן אוטונומיה וגמישות למילוי הצרכים והמענים הנדרשים לתלמידים.
נעדכן בפרטים נוספים, בשבוע הבא.