מידע להורים והמלצות בנושא החינוך

לצוותי החינוך בגולן שלום רב,


ימים מיוחדים ולא פשוטים עוברים על כולנו.
כשיסתיימו, בוודאי נתבונן ונחשוב על אשר עברנו יחדיו.
השינויים המהירים מציבים בפנינו אתגרים שלא הכרנו.
זו שעת מבחן עבורנו כמנהיגים וכמחנכים.
זו גם שעתכם היפה, אנשי ונשות החינוך בגולן!

בסיכומו של השבוע הראשון, אני רוצה להביע את הערכתי הרבה והתפעלותי ממנהיגותכם:
מנהלי בתי הספר, מנהלות הגנים, צוותי המורים והגננות, אנשי המרכז הקהילתי וכל עובדי מערכת החינוך.

הודות למסירותכם, למקצועיותכם, לאכפתיות ולאחריות שלקחתם, צלחנו שבוע מורכב בצורה מוצלחת ביותר בנסיבות שנכפו עלינו ובהן פעלתם.
בשמי, בשם עובדי המועצה ובשם ההורים, אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מכן באופן אישי.
אני גאה שזו מערכת החינוך שלנו בגולן.
מהיכרותי אתכם, תמשיכו גם בימים הבאים לשמש כתובת לתלמידיכם, תטו אוזן לצרכיהם ותמשיכו להיות עבורם מבוגר משמעותי. הם זקוקים לכם. אנו זקוקים לכם. אני זקוק לכם.

כל הכבוד על הכל.
מוקיר ומעריך מאד.

שלכם,
חיים רוקח ראש המועצה


חזון המועצה ומנועי הצמיחה