קולות קוראים 2019

מנהלי הקהילות
מנהלי קהילות ויושבי ראש יקרים,
מזה ארבע שנים אנו פועלים במודל עבודה של קולות קוראים המאפשרים העברה מסודרת ומבוקרת של תקציבים ייעודיים לישובים. כמידי שנה מצורפת לעינכם חוברת המרכזת את הקולות הקוראים היוצאים השנה. צוות ההיגוי של אמנת השותפות בחן את תהליכי וכלי העבודה הקשורים ביישום האמנה בכלל והקולות הקוראים בפרט. בחינה זו מכוונת לשיפור והטמעת הכלים הניהוליים ועל סמך למידה זו, נבנו הקולות הקוראים לשנת 2019. 
 
הקולות הקוראים מממשים את העקרונות הבאים:
 1.  הישוב מביא לידי ביטוי את הצרכים הממשיים שלו.
 2. המועצה מקדמת יעדים חשובים לאזור.
 3. הצבת קריטריונים וסטנדרטים להגשה.
 4. תיאום בין מחלקות המועצה השונות.
 5. יצירת דפוס מוסדר לעבודה משותפת מועצה- ישוב.
 6. מנהלי אגפים/מחלקות במועצה עובדים מול בעלי תפקידים מקבילים בישובים.
תנאי סף:
 • תשתית ארגונית נדרשת
 • בעל תפקיד / ועדה רלוונטית
 • קיום תכנית עבודה בתחום הרלוונטי.
 • הפעילות תורמת לחוסן קהילתי-חברתי-כלכלי-ארגוני של הישוב ומקדמת את מטרותיו.
 • הישוב יפעיל את התוכנית בשיתוף פעולה עם המועצה ובהמשך לעקרונות שהועברו.
 
את הטופס יש למלא כאן בקישור

לוח זמנים:

 
 1. הגשת הבקשה תהיה עד לתאריך:26/02/2019.
 2. מתן הודעות על אישור התמיכה יהיה לאחר דיון בכל ההצעות, עד לתאריך 05/03/2019.
 3. יישום הפעילות והגשת דו"ח ביצוע יהיו עד לתאריך 30/11/2019.
 4. העברת התמיכה תועבר לישוב לאחר קבלת דו"ח ביצוע + מסמכים נלווים ואישורם.
שימו לב: בכל פרסום של האירוע, יופיע לוגו האגף  הרלוונטי, כפי שמופיעים בראש כל קול קורא.
 
אנו מזמינים אתכם, מנהלי הקהילות והנהגות הישובים  להסתייע בתקציבים הייעודיים להגברת העשייה הקהילתית, בהתאמה לתכנית העבודה השנתית של הישוב.
נמליץ לקיים חשיבה מערכתית לצורך בחירה מושכלת של הקולות הקוראים ואנו פה על מנת לסייע.