אחזקת מים

חברת קולחי גולן משמשת כתאגיד המים והביוב של המועצה האזורית גולן: החברה מטפלת במים בישובים: חיספין ,קלע אלון, נמרוד, בני יהודה, אזור התעשייה בני יהודה, גינון ומבני ציבור בתחום שיפוט גולן
 
מערכת קריאה מרחוק
במסגרת האחריות על מערכת המים ביצעה קולחי גולן מיפוי של מערכת המים, הוחלפו קטעי קווים ומערכת קריאת המים הוחלפה למערכת קריאה מרחוק. במקרה של דליפה או פיצוץ בקו מים מתבצעת פעולה מידית לתיקון התקלה.
המחסור במים והעלאת התעריפים יצרו מצב בו יש דרישה להתייעל בשימוש במים. במסגרת ההתייעלות בוצע סקר של שטחי נוי וצרכנים ציבוריים במטרה לפקח ולצמצם את השימוש במים להשקיה.
מערכת הקריאה מרחוק מאפשרת גילוי באופן מידי של פיצוצים ודליפות מים. מידע על דליפה בבית פרטי עובר במסרון לתושב ע"מ שיטפל ויצמצם את בזבוז המים.
 
קיימת אפשרות לכל תושב לעקוב ולשלוט בצריכת המים שלו באמצעות אפליקציה חדשה אשר פותחה ע"י חברת ארד טכנולוגיות.
 
מחירי המים אשר התייקרו בשנים האחרונות, נקבעים ע"י רשות המים . אין לנו אפשרות לקבוע את  התעריפים , אך אנו יכולים להתייעל ולצמצם את צריכת המים ובאופן זה להקטין את הוצאות  המים.
הבסיס לחסכון הוא מודעות והאפליקציה החדשה מאפשרת לכם ל"היות עם אצבע על הדופק" בכל זמן ולנהל את צריכת המים שלכם ביעילות. 
בישובים הנ"ל מותקן בביתכם מד מים הכולל מערכת קריאה מרחוק. כדי לעקוב אחר צריכת המים יש להירשם בכתובת  https://rym.aradnet.com/.
או להוריד אפליקציה בסמארטפון  read your meter
תהליך ההרשמה פשוט וקל. לאחר הכניסה לאתר יש לבחור רשות:
קולחי גולן / שם הישוב (בני יהודה , חספין , קלע אלון). הכניסו את מספר הנכס ואת מספר המשלם פרטים אלו מופיעים בחשבון המים.
(במידה ואין ברשותכם חשבון מים ניתן לפנות ללימור במספר  04-6969782  או בדוא"ל לכתובת kolhin@megolan.org.il  לציין שם וישוב ונשלח בדוא"ל חוזר את מס' הנכס ומס' המשלם.)
 
לאחר הכנסת הפרטים לעיל , יש להקיש כתובת דוא"ל שלכם , תקבלו בדוא"ל סיסמא ראשונית לכניסה למערכת (מומלץ לשנות את הסיסמא).
 
עמוד "הצריכה שלי"
מכיל נתונים עכשוויים והיסטוריים של צריכת המונה שלך.
מאפשר מגוון אפשרויות צפייה והגדרה, בגרף ובטבלה מפורטת.
ניתן לייצא את טבלת הנתונים בקובץ אקסל או להדפיס.
 
כמה עולה לי השימוש במים?
  • החישוב הינו 3.5 קוב לנפש לחודש במחיר ראשוני.
  • מחיר לכמות מוכרת (מחיר ראשוני) 4.708 ₪ לקוב.
  • מחיר לקוב לכל כמות נוספת שמעל לקצבה לנפש (מחיר שני) 9.211ש"ח.
  • מחיר לקוב לעסקים 9.211 ₪
  • לעדכון מס' נפשות במים יש לשלוח שם, טלפון וצילום ספח ת.ז למייל kolhin@megolan.org.il

מאגר מים

 
 
 
 

מים בחירום

המים מהווים משאב קיומי וחיוני לצרכי הקיום השוטף של תושבי "מדינת ישראל" ככלל והמועצה האזורית גולן בפרט. מכאן שהמים ומערכות ההולכה מהווים מטרה ויעד אסטרטגי לגורמים עוינים.
משאבים רבים מושקעים ע"י הגורמים הלאומיים ככלל וע"י מטה המועצה האזורית בפרט ע"מ לאפשר אספקה רציפה וברמת איכות גבוהה ובטוחה של מים לתושב.
עם זאת על המועצה האזורית להיערך לכל מצבי החירום והמשבר העלולים לשבש עד כדי השבתה מוחלטת של יכולת אספקת המים. הערכות אשר תקנה למועצה יכולת תגובה מהירה ומאורגנת במטרה להתגבר על השיבוש ובמקביל לספק לתושב פתרון חלופי נאות.
אירוע חירום מהסוג המדובר יכול להתרחש במהלך חיי היום יום ללא התרעה מוקדמת או לחילופין בעת קיום מצב חירום מלחמתי או במהלך אסון טבע דוגמת רעידת אדמה או שיטפון.
תוכנית מענה מחייבת שיתוף פעולה מתואם של כל בעלי התפקיד במועצה האזורית בסיוע גורמים חיצוניים ובהם רשויות שכנות וגורמים לאומיים ובהם: נציבות המים - רשות המים לשע"ח, משרד הפנים- מינהל משק המים הממונה על התאגידים, משהב"ר, חברת "מקורות", מערך מל"ח וגורמים נוספים.
הבסיס לפעולה יעילה ומתואמת הינו קיום נוהל מפורט המנחה את המועצה האזורית כיצד לפעול בכל מצב ותרגולו מעת לעת. נציבות המים, הרשות למים בשע"ח ומנהל המים הפיצו נהלי ארגון והפעלה מחייבים למועצה האזורית.   
 
 
  1. מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, ובהם איום על מערך המים ובכללו איום על מקורות המים, מאגרים ודרכי ההולכה.
  2. במהלך השנים נבנתה הערכות למתן מענה, המשלבת את גורמי החירום ברמה הלאומית (מערכת הביטחון – צה"ל ומערך המל"ח, משטרת ישראל, משרד הפנים – המנהל למשק המים, משרד התשתיות הלאומיות – נציבות המים וחברת "מקורות", משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה), ובמערך השלטון המקומי ובכללו המועצות המקומיות והאזוריות.
  3. המענה למצבי החירום בתחום המים חייב להתבסס על שיתוף פעולה בין הישובים השונים במועצה האזורית בגיבוי ובסיוע הגורמים החיצוניים שפורטו לעיל.
  4. מצבי החירום ככלל יכולים לנבוע מהתרחשות יזומה ע"י האויב (פעולת לחימה התקפית), מאירועי טרור (פגיעה בתשתית, הרעלת מים יזומה) או כתוצאה מפגיעה בתשתית המים והביוב כתוצאה מאסון טבע (רעידת אדמה, שיטפון או כתוצאה מתקלה טכנית וכו'). מכאן שעלינו להיות ערוכים להתמודד עם תרחישי החירום הן ברגיעה והן עם הכרזת "שעת חירום".
מועצה אזורית גולן תספק מים בחירום לכל יישובי המועצה שבאחריותה.
 
אחראי תחום מים בחירום - אוהד גולן 050-7880654