צוות ומנהלת שטחים פתוחים

נוף גולני
תפקיד הצוות:
גיבוש המלצות למנהלת שטחים פתוחים או לוועדות תכנון שונות: ועדה מקומית, ועדת קרקעות.
קבלת החלטה במסלול מקוצר – לגבי בקשות תכנון התואמות את הוראות ותשריט התוכנית.
 
הרכב:
מרכז – מנהל יחידת שטחים פתוחים במועצה
מנהל מרחב גולן – רט"ג
מנהל מרחב גולן  - קק"ל
נציג צה"ל בוועדה המחוזית
נציג חקלאים או גוף אחר בהתאם למהות הדיון
נציג המשרד להגנת הסביבה
מנהל מרחב גולן – רשות העתיקות.
 
 
מנהלת  שטחים פתוחים   
מנהלת שטחים פתוחים מרכזת את התיאומים השונים הנדרשים לצורך ההתנהלות, הפיתוח והשימור בשטחים הפתוחים בגולן, ומהווה פורום לליבון צרכים ובעיות.
המנהלת פועלת בשלושה תחומים עיקריים:
1.      תכנון:
2.      דיון, ניהול וניטור
3.      פיתוח קהילתי