טופס תלונה

 

דרכי התקשרות

מוקד גולן - 3254*
משרדי "רמה" – 04-6882323
משרד "החברה הכלכלית גולן" – 04-6851028
אחראית תחבורה במחלקת חינוך מועצה אזורית גולן – 04-6969792