מרחבי למידה

״מקום״ – מרחב למידה מקיים ומקדם פדגוגיה

מרחבים
 

ממד המקום הוא אחד מחמשת ממדי כיתה 2021 . בממד המקום אנו שואלים כיצד ייראה המרחב הפיזי המקדם למידה משמעותית?

עד היום כאשר דיברנו על עיצוב מרחבי למידה עלו בראשנו קירות מעוצבים ה״מעבירים מסרים״, מעין ועדת קישוט מקצועית.
המציאות סביבנו השתנתה באופן דרמטי בעשורים האחרונים, אך יש מקום אחד שקפא מלכת – מרחבי הלמידה. הם נותרו על פי רוב כפי שהיו מזה עשרות רבות של שנים.
אנו קוראים לשינוי התפיסה לתפיסת המרחב כמורה השלישי – חינוך ללא מילים.
תהליך שינוי מרחבי הלמידה נשען על שלושה שותפים: מורה – מנחה פדגוגי/ת – מעצב/תשילוב זה מאפשר יצירת שינוי משמעותי, עמוק ופורץ דרך, תהליך הוליסטי של יצירת מרחבי למידה המתאימים לעקרונות הפדגוגיים החדשים, ומפתחים בלומד כישורים לחיים במאה ה-21.

 

מרחבי למידה - מצפה גולן

מרחבי למידה בשכבות ג' ד' בי"ס שורשים

מרחבי למידה  בית הספר אביטל