חדשות אגף החינוך

העיתון האלקטרוני של הקהילה החינוכית הגולנית

העיתון האלקטרוני של הקהילה החינוכית הגולנית
ניסן תשפ"א, מרס 2021
 

שנה חדשה, שנה טובה!

ילדים הולכים לבי"ס

שנה טובה ומוצלחת לכל התלמידים והצוותים החינוכיים