אשכול אופק (דרום הגולן)

מתנס בני יהודה
אשכול אופק האשכול הדרומי של מרכז קהילתי גולן – נותן מענה ל 12 יישובי דרום הגולן, בתחומים שונים למגוון גילאים.
בפעילות חוגים, קורסים, הכשרות מקצועיות, סדנאות, טורנירים, ליגות ועוד...

מתחם משותף "מצפה גולן"

האשכול נמצא בתוך מתחם חינוכי משותף "מצפה גולן" – בית ספר, ספריית המרכז הקהילתי ואשכול החוגים.
אנו מפעילים במהלך יום הלימודים שעורי העשרה ומביאים לביטוי את התפיסה שהעשרה והרחבת אופקי הילד היא חלק משמעותי בעיצובו. במסגרת שיתופי הפעולה, נבנית תכנית משותפת הכוללת בתוכה אירועי תרבות שונים, טקסים, טורנירים ותחרויות.

גיל רך

אשכול אופק שם לו למטרה להגדיל את האפשרויות ולפתח את פעילות הגיל הרך, הן דרך פעילות האשכול והן דרך חוגי החוץ. השנה שמנו לעצמנו כיעד להכניס פעילות מגוונת ליישובים בצורת חוגים או מפגשים חד פעמיים.
 

תרבות

סדרת הצגות הילדים "רגעי קסם" יוצאת להופיע ביישובי האשכול בשיתוף פעולה מהנה ומוצלח מאוד. לאורך השנה אנו מקיימים פעילויות תרבות מגוונות ביישובי האשכול בשיתוף פעולה עם מחלקת תרבות.אנו מאמינים בפיתוח שיתופי הפעולה עם כלל היישובים ונשמח מאוד לפעול יחד, בהיבט הקהילתי, החברתי ואיגום המשאבים.
 
בית הספר למחול
בית הספר למחול מאמין כי התלמיד הינו מכלול של רגש, מחשבה וגוף. כשהמחול נלמד באופן נכון, יסודי ומעמיק הוא מאפשר לתלמיד חיבור של כל השלושה ומביא אותו לתחושת התעלות וסיפוק. ליבו של בית הספר הוא חינוך למחול ודרך מחול: חינוך לתרבות, למידת שפה חדשה, עבודה מקצועית, משמעת עצמית, שכלול היכולות הגופניות, מוסיקליות ופיתוח הגוף ככלי לביטוי עצמי. המחול מאפשר דרך ביטוי נוספת לאדם הרוקד ומשלב בתוכו למידת ערכים תרבותיים ואנושיים.
פתוח לגילאים מגן עד יב'.
באולפן צוות מורים מגוון ומקצועי בניהולה של אור קריסטיאנפולר, תכנית הלימודים והדרישות הינם בהתאמה לגיל ולמסלול הנבחר.
 
צוות האשכול:
מנהל האשכול - הרן סביצקי
 
אירנה נודלמן – מזכירת אשכול
04-6605325 / פקס: 04-6600003 mtns-by@golan.org.il
 
אילת פז – רכזת פעילות
04-6605327  / ,0505866555 ayelet.mgolan@gmail.com
 
רכז ספורט : קובי בדש: 052-4455483 
kobibad@gmail.com 
 
סרגי אנדרייבסקי- אב בית 053-3346768