חיבור לגולן

קבלת שבת
הגולן הוא איזור גדול ורחב ולכן מרכז צעירים גולן מקים ומסייע להקמת ועדת צעירים בכל יישוב שתהיה "הזרוע המבצעת" של מרכז הצעירים ותפעל למען הצעירים שבישוב. נציגי הוועדות חברים  בפורום בהנחיה מקצועית במטרה להפריה הדדית, שיתוף, קבלת תכנים מקצועיים, שיתופי פעולה, הצפת ומיפוי צרכי הצעירים בגולן ופיתוח תכניות עבודה המותאמות לכל ישוב בתחום הצעירים.