ירקות

בקשה לקבלת הערות לדוח רגולציה חדשה בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות

שלום רב,
משרד החקלאות מבקש לקבל הערות לדוח רגולציה חדשה (בשיטת רגולציה חכמה - RIA) בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות. הסיבות המרכזיות לפערי הכוח בין חקלאים לסיטונאים ולקמעונאים הן מבנה השוק (מעט משווקים גדולים, והרבה חקלאים קטנים), התוצרת החקלאית המתכלה במהירות וחוסר הומוגניות של התוצרת החקלאית.
הדוח בוחן חלופות לאסדרת קשרי המסחר בין חקלאים לסיטונאים ולקמעונאים, במטרה למנוע ניצול פערי הכוח על ידי שימוש בפרקטיקות מסחר בעייתיות.
מניתוח החלופות עולה שהחלופה העדיפה היא נורמות מחייבות, אך בניסיון לצמצם את המעורבות בשוק הוחלט בשלב ראשון לעשות שימוש באמנה וולונטרית שתכלול כללי מסחר. השפעת האמנה תימדד באמצעות סקר שהמשרד יערוך בקרב חקלאים. ככל שהניסיון ילמד שהכללים תורמים לפתרון הבעיה אך שהאמנה לא משיגה את מטרתה – המשרד יפעל לקביעת רגולציה שתכיל כללים מחייבים.
 טיוטת הדוח המלא מפורסמת כדי לקבל הערות מגורמים ממשלתיים משיקים, מבעלי עניין ומן הציבור הרחב.
 
עורכי הדוח ישמחו לקבל הערות לכתובת הדוא"ל: regulation@moag.gov.il, עד ליום 10.2.2019.
לאחר בחינת ההערות יפורסם דוח סופי.
 קישור לרקע בנושא ולדוח נמצא כאן