אשכול אביטל (צפון הגולן)

 
מי אנחנו ?
 
•האשכול הצפוני של מרכז קהילתי גולן – נותן מענה ל 12 יישובי צפון הגולן מנווה-אטיב ועד חד-נס.
•האשכול מציע פעילות פנאי וחוגים לילדים, מבוגרים וגיל רך עם דגש רב על היציאה לישובים.
•לאשכול מגוון קורסים והכשרות מקצועיות, סדנאות, טורנירים ישוביים, ליגות, אירועי תרבות ואירועים קהילתיים.
•האשכול שם דגש על פיתוח שיתופי הפעולה עם מחלקות המרכז הקהילתי ועם הישובי צפון הגולן, תוך חשיבה על היבטים קהילתיים, חברתיים ואיגום המשאבים.

מתחם משותף "אביטל"
האשכול נמצא בתוך מתחם חינוכי קהילתי "אביטל" – בית הספר, ספריית המרכז הקהילתי ואשכול אביטל.
מתחם אביטל רואה את עצמו כמרחב חינוכי קהילתי בתוך מערכת החינוך ומחוצה לו.
תל"ן – במסגרת שיתופי הפעולה המרכז הקהילתי ובית הספר מציעים ,תוכנית לימודים נוספת, במהלך יום הלימודים להעשרה והתמקצעות בתחומי הפנאי.
בנוסף מתקיימים שיתופי פעולה הכוללים אירועי תרבות בשיתוף הספרייה, טקס זיכרון אזורי ליום השואה והגבורה, הפנינג אביב תוצרת מקומית ועוד...

גיל רך
אשכול אביטל שם לו למטרה להגדיל את האפשרויות, להתמקצע ולפתח את פעילות הגיל הרך,
הן דרך פעילות האשכול והן דרך הפעילות וחוגי החוץ.
ישוב שמעוניין לקיים פעילות בגיל הרך בתוך הישוב מוזמן לפנות לשיר מנהלת פעילויות אשכול אביטל (שיר:0525612249)

תרבות
תרבות האשכול תוביל ותעצב את מכלול נושאי התרבות והעשרה, ברוח ערכי המחלקה:
תרבות בונה קהילה ותורמת להתחדשות חברתית.
קהילתיות, מנהיגות תושבים, חדשנות, מעורבות חברתית, יצרנות,
שותפות, מקצועיות, יזמות, שקיפות, משמעותיות, תחושת שייכות
וכמובן מחויבות – כל אלו סוללים את הדרך להצלחה בתחום.
אנו מאמינים בפיתוח שיתופי הפעולה עם כלל היישובים התחומי התרבות השונים ונשמח מאוד לפעול יחד,
בהיבט הקהילתי, החברתי ואיגום המשאבים.
לאורך השנה אנו מקיימים פעילויות תרבות מגוונות באשכול
וביישובי השלוחה בשיתוף פעולה עם מחלקת תרבות.
גם בתחום התרבות התוכנית השנתית תיבנה בשיתוף עם רכזי התרבות של היישובים.

צוות האשכול לשירותכם:

מנהל האשכול - אסף שגב 054-4812200
מנהלת תרבות וספרייה – גלית קוסובסקי מזרחי - 054-4684298
מנהלת פעילות וחוגים - שיר ריימונד –  052-5612249
מנהל מחלקת ספורט - יאיר נירון - 054-6548040
רכז ספורט אשכול אביטל – סיני רובינשטיין - 050-8334387


משרדי אשכול אביטל
מזל פריג' מזכירת האשכול
טל' 04-6960169, 04-6964371,
פקס: 04-6961582
כתובת מייל: office_matnas@merom-golan.org.il