הודעות ועדכונים

עדכוני תחבורה ציבורית

יום ראשון 7/4/2019 ב' ניסן תשע"ט
קווים 71,72 היוצאים בשעה 13:50 מבית ירח יצאו בשעה 12:50
קו 73 היוצא בשעה 15:45 מבית ירח לא יפעל.
 
יום שלישי 9/4/2019 ד' ניסן תשע"ט
בחירות לכנסת ישראל , לוח זמנים מיוחד  : פירוט באתר המועצה, ובאתרי משרד התחבורה.
ביום זה תתאפשר נסיעה ללא תשלום בקווים הבאים:
10,11,12,14,16,51,52,54,57,58,59,87,143,147,151
 
יום רביעי 10/4/2019 ה' ניסן תשע"ט
קווים 88,89 היוצאים מאולפנה קצרין בשעה 14:55 יצאו בשעה 13:45.
בשעה 13:45 יצא קו 15 מאולפנה קצרין לאלוני הבשן (נסיעת תגבור).
קו 88 היוצא מאולפנה קצרין בשעה 16:35 לא יפעל.
 
החל מיום חמישי 11/4/2019 ו' ניסן תשע"ט ועד 27/4/2019 .
תחבורה ציבורית תפעל במתכונת פגרות לימודים.
בחול המועד פסח 21-25/4/2019 ט"ז-כ' ניסן, לוח זמנים מיוחד
מומלץ להתעדכן  במוקד או באתרי האינטרנט לפני תכנון נסיעה.
 
יום ראשון 7/4/2019 ב' ניסן תשע"ט
משרדי החברה הכלכלית יהיו סגורים
ולא יינתנו שרותי רב קו.
בברכת שני שאין שני לו
 
החל מיום שישי 29/3/2019 כ"ב אדר ב'  ייכנס לתוקף לוח זמנים חדש המותאם לשעון קיץ בדגש על שעות כניסה ויציאת השבת.
לוחות זמנים עדכנים ניתן לקבל באוטובוסים, משרדי החברה הכלכלית ולהדפיס מאתר האינטרנט.
 
להלן מספר דגשים בלוח זמנים זה:
 
1. קו 16 היוצא בשעה 12:50 מצומת כורסי לקצרין יצא בשעה 12:20 (מותאם לקו 51 היוצא בשעה 11:30 מטבריה)
2. קו 58 היוצא בשעה 5:30 מאודם לקרית שמונה יצא בשעה 5:25
3. קו 58 היוצא בשעה 19:10 מקרית שמונה לאלרום יצא בשעה 19:20
4. קו 53 היוצא בשעה 16:40 מחצור לקצרין יצא בשעה 16:10
5. קו 44 היוצא בשעה 15:50 מחצור לגדות לא יפעל
6. קו 44 היוצא בשעה 16:15 מגדות לחצור לא יפעל
7. קו 44 מחצור לגדות הפעלת נסיעה חדשה בשעה 10:30
8. קו 44 מגדות לחצור הפעלת נסיעה חדשה בשעה 11:00
9. קווים 159,158 היוצאים מהגולן למטולה לא יפעלו במקומם יפעלו הקווים 59,54,58 מהגולן עד קרית שמונה.
10. קו 158 היוצא ממטולה לא יפעל במקומו יופעל קו 58 יצא מקרית שמונה
11. קו 159 היוצא בשעה 21:20 ממטולה לקצרין לא יפעל , במקומו יצא קו 59 מקרית שמונה בשעה 21:30.
12. קו 58 היוצא בשעה 14:35 מאודם יצא בשעה 14:25
13. קו 12 היוצא בשעה 18:30 מצומת כורסי יצא בשעה 18:35