נגישות

רשימת מתקני משחקים, אתרים ופארקים מונגשים

רשימת מתקני משחקים, אתרים ופארקים מונגשים
רשימת מתקני משחקים, אתרים ופארקים מונגשים

גני שעשועים נגישים:
•אפיק - במרכז היישוב
•בני יהודה - צמוד למזכירות היישוב
•גבעת יואב - בהרחבת היישוב
•חיספין - מול כביש הכניסה ליישוב

פארקים ואתרי תיירות:
•דיר עזיז - סביבת המעיין
•מתחם וואסט - מתחם מסעדות ומשרדים
•מצפור בית ציידה
•מצפה השלום
•עין קשתות - מרכז המבקרים, אתר ארכיאולוגי.

טיילות:
•נטור – חיספין
•חיספין אבנ"י אית"ן
•אבנ"י אית"ן – אליעד
•אליעד – בני יהודה
•בני יהודה – נאות גולן
•אמפי גולן – כפר חרוב
•כפר חרוב – מבוא חמה


רשימה תתעדכן מעת לעת
למידע נוסף על רשימת מתקני משחקים, אתרים ופארקים מונגשים